1. Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή κράτησης, συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτή τη φόρμα θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων ώστε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
2. Σύμφωνα με τον "Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων", μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας και να τα διορθώσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.